2022-01-18 God fortsättning på det nya året! Vi brukar ju ha ett årsmöte i januari, men i år väljer vi att skjuta på det till tisdagen den 22 mars, delvis på grund av COVID men också då vi har viktiga frågor att diskutera om vår klubbs framtid och för detta saknar vi information som behövs från IBM. Kallelse skickas ut i början av mars. Boka in kvällen den 22 mars för detta mycket viktiga möte!

2021-06-15 Så har vi trots Coronatiderna haft  en riktigt bra vårsäsong, delvis med hjälp av SAAB-orienterarnas arrangemang. Nu är den snart till ända, kvar har i IBM- Klubben:

- vårt Sprint-KM i Frösunda den 22 juni. Se Inbjudan. Observera föranmälan och välj rätt bana för att Ditt resultat ska räknas i KM som baseras på resultat från dag-, sprint- och natt-KM

- onsdagen den 30 juni använder vi oss åter av SAAB-arrangemanget i Viksjö. I anslutning till denna orientering planerar vi en säsongavslutningsträff i närbelägna Viksjö Båtklubb med fika och utdelning av föregående års priser. Välkomna!

 

 

2021-04-08  Nytt år -- ny säsong! Dags för åres första tisdagsorientering. Första tillfället redan (med hjälp av SAAB) nästa vecka, onsdagen 14/4 . Som Du kan se i TisdagsOL-programmet har vi täckning för några veckor framöver, men det saknas ännu banläggare för många, många tillfällen. När kan också Du ställa upp? Anmäl Dig till vår programmakare !

2020-12-08 Så är då detta underliga år snart till ände. Under höstsäsongen lyckades vi ändå med iakttagande av alla restriktioner genomföra i stort sett alla våra Tisdagsorienteringar. Nu ser vi fram mot ett Bättre Nytt År. Vi brukar göra avspark vid ett årsmöte i januari - vid senaste styrelsemöte bestämdes dock att skjuta på årsmötet till i mars med hopp om att Coronans smittoläge är sådant att vi kan träffas. Preliminärt datum sattes till tisdagen den 23 mars. 

2020-08-07 Höstsäsongen står för dörren. Vi har ambitionen att arrangera tisdagsorienteringar på vanligt sätt varje tisdag säsongen ut, se TisdagOL - Program och resultat. Speciella sätt vid arrangemangen kommer att användas med tanke på Corona, alla deltagare måste ta sitt ansvar och följa regler betr. avstånd och hantering av gemensamt material.