2022-01-18 God fortsättning på det nya året! Vi brukar ju ha ett årsmöte i januari, men i år väljer vi att skjuta på det till tisdagen den 22 mars, delvis på grund av COVID men också då vi har viktiga frågor att diskutera om vår klubbs framtid och för detta saknar vi information som behövs från IBM. Kallelse skickas ut i början av mars. Boka in kvällen den 22 mars för detta mycket viktiga möte!