2021-04-08  Nytt år -- ny säsong! Dags för åres första tisdagsorientering. Första tillfället redan (med hjälp av SAAB) nästa vecka, onsdagen 14/4 . Som Du kan se i TisdagsOL-programmet har vi täckning för några veckor framöver, men det saknas ännu banläggare för många, många tillfällen. När kan också Du ställa upp? Anmäl Dig till vår programmakare !