2019-08-27 Kom till KM ikväll i Skarpängsskogen. Se uppdaterad Inbjudan!