2019-06-25 Första sommarorienteringen har nu genomförts. Nästa på torsdag. En liten ändring i det publicerade progammet: Samlingen är vid parkeringen i Granskog, INTE vid JOK's klubbstuga vilket tidigare angivits. (Ta som vana att ta en titt på hemsidan strax före ett av våra annonserade arrangemang för att ta del av någon eventuell ändring!)