2016-06-01 Observera att Saab har ett arrangemang vid Granskog onsdagen den 7/6. Se Inbjudan!