Banläggning i PurplePen, hantera utskrift i flera skalor. Skapa data för tidrapporteringsprogram.  

Slutprodukten är en PDF-fil per bana, vilka går till utskrift i lämpligt antal/bana + en .xml-fil för tidrapporteringsprogrammet. Vi ser helst att kortare banor tas fram i skala 1:7500.

 

Lägg ut kontroller och skapa banor 

Vi väljer PurplePen (http://purplepen.golde.org), som gratis kan laddas hem och installeras. Med PurplePen kan vi enkelt  hantera olika utskriftsskalor och i efterhand lägga på aktuell 'informationsruta' med kartskala och copyrightinfo. För användningen av PurplePen ges här några tips:

 • Du har fått en kartbild (.tif) som (minst) täcker Ditt område i största skalan. KARTAN Du får är alltid i skala 1:15000 om inget annat sägs, skalan på de utskrivna kartorna bestäms för varje utskrift. 
 • Starta PurplePen. Skapa ETT nytt  projekt  med den levererade kartan som bakgrund.  Ange för projektet  största utskriftsskalan, normalt 1:10000. Specificera  A4 som ’Paper Size’ gärna lite marginal också.
 • Bestäm redan nu hur Dina utskriftsområden placeras (se nedan) så de kontroller Du lägger ut kommer med. Kan justeras när som helst.
 • Lägg först ut ALLA kontrollerna och därefter de olika banorna. Se till att menyval Visa/Alla kontroller är markerat vid jobbet. 
 • Vid 'Skapa Bana' specificera under Bana/Egenskaper i vilken skala Du vill skriva ut banan. (Kan ändras när som helst)
 • Menyval: Lägg till kontrollbeskrivning, klicka och dragga ruta till lagom storlek och placera inom utskriftsområdet för banan.
 • Ringarna för kontrollerna tycks bli jättesmå (anpassade för 1:15000). Du kan få dem att se mer lagom ut under menyval Tävling/Customize Appearance.

 

 

Bestäm utskriftsområde för varje skala eller bana 

I princip ingenting som hindrar att banor i samma skala  får olika områden                      

(Vanligen 1:10000 och 1:7500, för sprint 1:5000 eller 1:4000) 

 

 Per Bana:

illdocUtsnitt1

 

 • Menyval: Bana/Egenskaper:  Sätt/ändra utskriftsskala.

 

 •  Menyval: Fil/Skapa utskriftsområde/Denna bana.  Se bilden   --->

 

 • Kolla Pappersstorlek rätt angivet. (Här liggande A4 med ca 6mm marginal runtom)
 • - Markera  ’Fix Print Area Size  to  Paper Size’. Utskriftsarean rödskuggas. Justera eventuellt  läget  (dragga med musen).  Klar.
 • - Då vi är tillbaka i banläggningsläge är området utanför valt utskriftsområde lätt  skuggat. (Om inte, kolla att Visa/Show Print Area är markerat)
 • - Spara

 

Skriv ut banor resp skapa PDF’s för utskrift:

 

-För varje bana:

 • Justera ev kontrollbeskrivningens läge så att den hamnar i utskriftsområdet
 • Börja med minsta skalan (1:10000)
 • illdocUtsnitt2Hämta in bild* av  info-ruta   (om ej redan på kartan):  Menyval  ’Lägg till specialsymbol/Bild’. Välj bild, grovplacera med musen.  (Bild som hämtas in hamnar på kartan för alla banor, ta bort bild som inte ska vara här)
 • Dragga för lagom storlek och placera på lämpligt ställe inom utskriftsarean. 
 • Använd  menyval ’Lägg till specialsymbol/Text’ för att lägga till aktuell kartskala och gärna datum för arret och mobiltelefonnummer till arrangören.
 • 'Arkiv/Skapa PDFer' för denna bana. 

Arrangörer ABOK: De  färdiga PDF-filerna mejlas till utskriftsansvarig, Specificera det antal kartor/bana som önskas.

 

Slutligen:  skapa en .xml-fil med tävlingsinformation: Menyval Fil/ 'Skapa Data Utbytesfil (IOF XML)...'. Den resulterande .xml-filen skall användas av den som skall hantera tävlingsresulten med hjälp av tidrapporteringsprogrammet MeOS.

Dessutom skall filen skickas skickas till den som handhar resultatredovisning (för Livelox)

 

*här en ruta med info gemensam för kartorna. Högerklicka på bilden och välj 'Spara som..' för att ladda ner den till Din egen dator.

 

  karttext10k