Var hittar jag orienteringskarta?

Du söker antagligen en karta i digitalt format över det område Du vill uynyttja för Ditt arrangemang och som kan användas som bakgrundskarta i ett banläggningsprogram.

Ägare till kartorna över de områden vi brukar utnyttja är oftast Norrkartor. Deras kartor täcker större delen av norra Storstockholm, från Kungsängen i väster, Angarn i norr, Rumsättra i Roslagen nordostvart.. Med denna länk får Du en uppfattning om vilka områden som täcks (Endast som info, ej underlag för beställning av utsnitt). 

Kartor över områden som som inte täcks av Norrkartor ägs vanligen av en orienteringsklubb. Notera särskilt att orienteringskartorna över området SV Enköpingsvägen (E18) i Järfälla ägs av Järfälla OK.  

IBM-Klubben är medlem i Norrkartor och kan förse banläggarna av vår Tisdagsorienteringar med utsnitt ur Norrkartors databas. Kontakta kartansvarig på IBM-Klubben med Dina önskemål. Ange var Du planerar lägga Din samlingsplats.

Norrkartor har copyright på sina kartor. Om Du arrangerar för en av våra samarbetspartners och använder Norrkartor debiterar IBM-Klubben en mindre avgift per deltagare vid arrangemanget (kan ses som ett bidrag till den dryga medlemsavgiften i Norrkartor). Du har naturligtvis rätt att välja kartor från någon annan klubb t.ex. Järfälla OK eller Lidingö SOK, som antagligen också tar betalt för kartorna. 

Har Du nu fått kartan i digital form, kun Du digitalt ta fram tävlingkartor i PDF-format för utskrift.