2017-03-19 Vill Du vara med på O-Ringen i Värmland i sommar och har inte ännu anmält Dig? Anmäl Dig före nästa anmälningsstopp som är den 1 april -- sen är anmälningsavgiften högre. Behöver Du hjälp? Kontakta Webmaster